කඩේ රසට මේ වගේ රයිස් හදලා තියෙනවද | Fried rice recipe athal kitchen | Special fried rice recipe

  • on August 4, 2021
  • Likes!මේ රයිස් එක නම් ඇත්තටම පුදුම රසක් තියෙන්නෙ යාලුවනෙ.. හදලම බලන්නකෝ ඒ රස කොහොමද කියලා… රෙස්ටුරන්ට් චිලි …

Article Categories:
LUNCH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *